Egy európai projekt

Ez a weboldal a #YouthAgainstCyberbullying európai projekt keretében jött létre 2021-ben.

A hat országot (Franciaország, Dánia, Szerbia, Olaszország, Horvátország és Magyarország) összefogó projekt célja az online mérgező beszéd (gyűlöletbeszéd, diszkrimináció, sértegetés, fenyegetés, kép- és videómegosztás stb.) és különösen a cyberbullying elleni küzdelem. A cél az európai fiatalok figyelmének felkeltése a jobb online magatartás kialakítására.


Partnerek

ARCI-Olaszország
ARCI (Olaszország)

Az ARCI Liguria az ARCI regionális bizottsága, egy olyan országos szövetségé, amely jelenleg a legnagyobb független szövetség a társadalmi értékek, a kultúra és a polgári jogok előmozdítására az országban, köszönhetően a több mint 300 klubban és 50 000 csatlakozott tagban rejlő hatalmas potenciálnak. Az ARCI és az ARCI Liguria tehát egy olyan hálózatot képvisel, amely jól megalapozott struktúrával rendelkezik, és több szinten támogatja a demokratikus részvételt és a társadalmi integrációt.
Bővebben ARCI »


CEMEA-Franciaország
Ceméa (Franciaország)

A CEMEA (Centers for Active Education Training Methods) egy olyan egyesület, amely több mint 80 éve foglalkozik a népszerű neveléssel, az oktatás és a szociális munka minden területén: szabadidős nevelés, kisgyermekkori nevelés, iskoláztatás, fogyatékkal élők integrációja, kulturális gyakorlatok, társadalmi és szakmai beilleszkedés, környezeti nevelés, nemzetközi kapcsolatok az oktatásban. A CEMEA integrálja a képzést az általános fejlesztési stratégiákba. A progresszív nevelés filozófiáját védi, amelynek elveit olyan helyzetekben alkalmazzák, ahol minden gyermek, tinédzser vagy felnőtt tudatosabbá válhat a környező világgal szemben, és fejlesztheti saját egyéni és szociális készségeit.
Bővebben CEMEA


FIC-Dania
FIC (Dania)

A Nemzetközi Együttműködési Fórum egy nemzetközi nonprofit szervezet (NGO), amely 1995 óta működik Dániában, Európában és Kelet-Afrikában (Tanzániában és Kenyában). A FIC projektjei az oktatásra, a munkakörülmények és a mindenki számára biztosított jogok javítására, a fiatalok és az idősek foglalkoztatására, a migránsok integrációjára, a nemek közötti egyenlőségre stb. összpontosítanak. Értékei az ENSZ és az emberi jogi egyezményeken, az EU Alapjogi Chartáján és a munkajogokon alapulnak.
Bővebben FIC


IDC-Szerbia
IDC (Szerbia)

Az IDC egy lelkes csoport, amelyet a szolidaritás, az aktív befogadás, az egyenlő jogok, a tisztességes munkahelyek és az elégedett emberek elvei vezetnek. Ezek az elvek beépülnek minden programunkba és tevékenységünkbe, amelyeket folyamatosan megújítunk. Az IDC 10 különböző szerbiai városban folytat projekteket, és kiszolgáltatott társadalmi csoportokkal dolgozik, főként azokkal, akik a szegénységi küszöb alatt vannak, és velük együtt próbálunk küzdeni a társadalmi befogadás magasabb fokáért. A megalapítástól kezdve több mint több ezer kedvezményezett ment keresztül programjainkon, olyan kedvezményezettek, akik részt vettek egyes projektjeinkben.
Bővebben IDC


Progessive-Magyarország
Progressive (Magyarország)

Az Institute for Transformation víziója az igazságos társadalom és a fenntartható demokrácia. Az Institute for Transformation – korábbi nevén Progresszív Gazdaságpolitikai Alapítvány – egy olyan agytröszt, amely merész elképzelések, rendezvények, kampányok és kísérleti projektek révén igyekszik előmozdítani egy igazságos, demokratikus és fenntartható Magyarország ügyét. Tevékenységi területeik a következők: munkaügyek, szociális jólét, oktatás, migráció stb.
Bővebben Progressive


SOLIDAR-Belgium
Solidar (Belgium)

A SOLIDAR Alapítvány a SOLIDAR együttműködési platformja, amely a társadalmi igazságosság európai és világszintű előmozdításán dolgozó nem kormányzati szervezetek európai és globális hálózata. A SOLIDAR 60 tagszervezetet tömörít, amelyek székhelye 25 uniós tagállamban és 6 tagjelölt országban található. Együtt dolgozunk a szociális ügyek, a nemzetközi együttműködés és az egész életen át tartó tanulás területén.
Bővebben SOLIDAR


Solidarna-Horvátország
Solidarna (Horvátország)

A SOLIDARNA horvát alapítványt az emberi jogokért és a szolidaritásért 2015-ben hozták létre. Az alapítók meggyőződése, hogy az emberi jogok – a véleménynyilvánítás, a gyülekezés és az egyesülés szabadsága, a munkához, az egészséges környezethez és az alapvető közjavakhoz való jog – előmozdítása és védelme folyamatos erőfeszítéseket, kreativitást és erős ellenállást igényel mindenféle nyomással szemben.
Bővebben SOLIDARNA