europæisk projekt

Dette websted blev oprettet inden for rammerne af det europæiske projekt #YouthAgainstCyberbullying i 2021.

Dette projekt, som samler seks lande (Frankrig, Danmark, Serbien, Italien, Kroatien og Ungarn), har til formål at bekæmpe giftig tale på nettet (hadefuld tale, diskrimination, fornærmelser, trusler, billed- og videodeling osv.) og mere specifikt cybermobning. Formålet er at øge bevidstheden blandt unge europæere om at få dem til at opføre sig bedre på nettet.


Partnere

ARCI-Italien
ARCI (Italien)

ARCI Liguria er den regionale komité for ARCI, en national forening, som pt. er Italien største uafhængige forening som fremmer sociale værdier, kultur og borgerrettigheder, takket være det enorme potentiale, der ligger i de over 300 klubber og mere end 50.000 medlemmer. ARCI og ARCI Liguria repræsenterer et netværk, hvis struktur forbedrer demokratisk deltagelse og social integration på flere niveauer.
Mere om ARCI


CEMEA-Frankrig
Ceméa (Frankrig)

CEMEA (Centers for Active Education Training Methods) er en forening som i over 80 år har været involveret i Populær Uddannelse, inden for alle områder af uddannelse og socialt arbejde: pædagogisk fritid, undervisning for små børn, skolegang, integration af handicappede, kulturelle praksis, social og faglig indsættelse, miljøuddannelse, internationalerelationer i uddannelse. CEMEA integrerer uddannelse i generelle udviklingsstrategier. CEMEA repræsenterer en filosofi om progressiv uddannelse, hvis principper anvendes til at et hvert barn, teenager eller voksen kan blive mere bevidst om omverdenen og udvikle deres egen individuelle og sociale kompetencer.
Mere om CEMEA


FIC-Danemark
FIC (Danmark)

Forum for International Cooperation (FIC) er en international nonprofitorganisation (NGO) som siden 1995, opererer i Danmark, Europa og Østafrika (Tanzania og Kenya). FIC arbejder mod at realisere global lighed og solidaritet ved at øge og udvikle menneskers sociale, økonomiske og demokratiske rettigheder og fremme muligheder for et bedre liv, uanset deres baggrund eller oprindelse. FIC’s projekter fokuserer på livslang læring; forbedring af arbejdsvilkår og arbejdstagerrettigheder; ungdoms- og seniorbeskæftigelse; integration af emigranter; inklusion af kvinder på arbejdsmarkedet; interkulturel dialog i Danmark, Europa og Afrika; samt at øge bevidstheden om disse områder på nationalt og internationalt niveau. FIC’s værdier er baseret på FN og menneskerettighedskonventioner, EU’s charter for grundlæggende rettigheder og ILO’s konventioner om arbejdsrettigheder.
Mere om FIC


IDC-Serbien
IDC (Serbien)

IDC er en gruppe af entusiaster drevet af principperne om solidaritet, aktiv inklusion, lige rettigheder, ordentlige job og tilfredse mennesker. Disse principper en integreret i alle vores programmer og aktiviteter, som vi hele tiden bliver ved med at udvikle. IDC gennemfører projekter i 10 forskellige byer i Serbien og arbejder med udsatte sociale grupper, hovedsagelig dem, der lever, under fattigdomstærskelen og sammen forsøger vi at kæmpe for mere social inklusion. Siden IDC’s etablering har mere end flere tusinde gennemgået vores programmer og projekter samt modtaget hjælp.
Mere om IDC


Progessive - Ungarn
Progressive (Ungarn)

Progressive Hungary Institute for Transformation’s (PGA’s) vision er et retfærdigt samfund og et bæredygtigt demokrati. PGA – tidligere kendt som Progressive Economic Policy Foundation – er en tænketank, der har til formål at fremme et retfærdigt, demokratisk og bæredygtigt Ungarn gennem dristige visioner, events, kampagner og pilotprojekter. PGA’s indsatsområder er: arbejdsforhold, socialvelfærd, uddannelse, migration mv.
Mere om Progressive


SOLIDAR-Belgien
Solidar (Belgien)

SOLIDAR Foundation er SOLIDARs samarbejdsplatform; et europæisk og verdensomspændende netværk af NGO’er, som arbejder for at fremme social retfærdighed i Europa og verden. SOLIDAR har 60 medlemsorganisationer baseret i 25 EU-medlemslande og i 6 kandidatlande. Vi samarbejder inden for Sociale Anliggender, Internationalt Samarbejde og Uddannelse og livslang læring.
Mere om SOLIDAR


Solidarna-Kroatien
Solidarna (Kroatien)

SOLIDARNA, en kroatisk fond, etableret i 2015, som arbejder for menneskerettigheder og solidaritet. Grundlæggerne er overbevist om at fremme og beskytte menneskerettigheder – ytringsfrihed, retten til fri forsamling og forening, retten til arbejde, retten til en bolig, retten til et sundt miljø og retten til basale offentlige goder – kræver en vedvarende indsats, kreativitet og stærk modstand mod alle former for pres.
Mere om SOLIDARNA