Project Description

Fra den 21. til den 26. marts deltog jeg sammen med andre unge fra Italien, Danmark, Frankrig, Serbien, Kroatien og Ungarn i en workshop i forbindelse med det europæiske projekt #YouthAgainstCyberbullying. Alle sammen, samlet i København, diskuterede og ræsonnerede vi omkring temaet Cybermobning. Sammenligningen af vores viden og erfaringer, som er forskellige fra land til land, og den vejledning, som vi fik af en enestående gruppe eksperter (psykologer, specialister i sociale medier, medlemmer af Europa-Parlamentet osv.), hjalp mig meget med at forstå emnet bedre, som jeg fejlagtigt troede, at jeg allerede kendte, og jeg vil nu gerne kunne give noget af denne erfaring videre til andre: unge som mig, meget unge mennesker, forældre, lærere eller bare nysgerrige mennesker.

Men hvad er målene for #YouthAgainstCyberbullying ?

Projektets endelige mål er at oprette et websted, en applikation og en brochure med information, artikler, multimediemateriale, spil og quizzer oversat til flere sprog om emnet cybermobning. På denne måde håber vi at nå ud til og bevidstgøre så mange mennesker som muligt og, vigtigst af alt, at hjælpe dem med at håndtere problemet.

Hvorfor er det så vigtigt i dag at tale om cybermobning?

Flere og flere aspekter af vores liv foregår online, lige fra de mest dagligdags og trivielle handlinger, som f.eks. at læse et magasin på internettet eller købe et sofaovertræk på Amazon, til vores arbejde eller vores studier, indtil vi når til vores sociale liv: Vi bruger alle, med sjældne undtagelser, rutinemæssigt et eller andet socialt netværk: Facebook, Instagram, Youtube, Whatsapp osv. …
Pandemien har i høj grad udvidet dette fænomen, denne “oversættelse” af vores oplevelser fra den fysiske verden til online-verdenen. Cybermobning, som vi fokuserer på, er blot en af de mange facetter, der er en del af denne store sociale forandring.

Hvad er cybermobning? Og hvad er forskellen på mobning?

Ligesom den allerede velkendte mobning består cybermobning af både fysiske og psykiske overgreb, der fortsættes over tid mod personer, som ikke er i stand til at forsvare sig selv. I tilfælde af cybermobning foregår disse handlinger via telematiske værktøjer (sms, mms, fotos, videoer, e-mail, chatrum, instant messaging, websteder, telefonopkald …). I praksis: uautoriseret deling af private billeder eller videoer, konstante fornærmelser via whatsapp eller i kommentarerne til billeder og indlæg på sociale medier, anonyme opkald når som helst og meget mere.
Forskellene mellem de to adfærdsmønstre er desværre ikke begrænset til de midler, hvormed de gennemføres: På nettet bliver mobning til cybermobning og udvider sig enormt, mangedobler sine muligheder og dermed også den skade, den kan påføre offeret.
Lad os komme med nogle eksempler: På internettet er der mulighed for anonymitet, mange mennesker skriver online ting, som de aldrig ville sige eller gøre i virkeligheden, og online-etik er anderledes end ansigt til ansigt. Der er ingen tids- og rumgrænser på nettet: Cybermobning kan finde sted når som helst, hvor som helst og af hvem som helst, hvilket er en stor forskel i forhold til traditionel mobning, som finder sted i skoler eller sportsmiljøer på bestemte tidspunkter og hovedsageligt af jævnaldrende. Sidst men ikke mindst er cybermobning meget sværere at identificere, genkende og modvirke.Der er stadig mange, der undervurderer problemet, men sandheden er, at vi står over for et nyt og meget mere komplekst fænomen, og det er vigtigere end nogensinde før at tale om cybermobning.